Is deze mail niet leesbaar? Klik dan hier.
Abimo Uitgeverij - Zorg

Inclusie in het onderwijs: 5 tips

Leerlingen met een beperking of leerstoornis in de klas, het wordt steeds meer een realiteit. Het M-decreet zal zorgen voor meer inclusie in het gewone onderwijs. Maar hoe pak je dat als leerkracht in de praktijk aan? Of hoe begeleid je leerkrachten hierbij? En hoe kunnen leerlingen leren omgaan met elkaars verschillen? In deze nieuwsbrief lichten we 5 tips uit.

 

1. Je hoeft geen specialist te worden

   

Je hoeft als leerkracht geen specialist te zijn in elke leerstoornis of beperking. Vooral een goede basiskennis is van cruciaal belang. Je kunt er als leerkracht zelf voor zorgen dat je over voldoende bagage beschikt, bijvoorbeeld door een beknopt overzichtsboekje met de meest voorkomende ‘hulpvragen’ en basis begeleidingstips.

 

Leerlingen met een specifieke hulpvraag

Meer weten?

Leerlingen met een specifieke hulpvraag’ bevat 26 verschillende problematieken, met een beknopte beschrijving en concrete handelingstips voor in de klas.

 

2. Anticipeer op frustratie

   

Meer inclusie betekent nog meer rekening houden met de beleving en het welbevinden van leerlingen. Want kinderen die geen aansluiting vinden bij de klas, kunnen frustratie ervaren. Creëer dus een positief klasklimaat waar leerlingen ook elkaar durven helpen.

Sociaal gedrag, elke dag

 

 

Meer weten?

De frisse reeks ‘Lach & leer’ toont kinderen hoe ze kunnen omgaan met diverse vormen van frustratie. ‘Sociaal gedrag, elke dag’ helpt je dit als leerkracht te ondersteunen.

 

 

Lach en leer

3. Leer differentiëren

   

Differentiëren kun je leren. Er zijn manieren en methodieken om het differentiëren binnen de klas op een goede en efficiëntie wijze aan te pakken. Je kunt je hierover informeren per leerdomein, zoals bij wiskunde, maar je kunt ook algemene methodieken toepassen.

Meer weten?

Leer differentiëren in een specifiek leerdomein, bijvoorbeeld met ‘Rekenen: een hele opgave’ of ‘Taaldidactiek’.
Ga op zoek naar nieuwe methodieken in ‘Differentiëren is te leren’ of ‘Basisboek RTI’, of zorg voor didactische versterking met ‘Effectieve instructie’.

 

Rekenen - een hele opgaveTaaldidactiek   Effectieve instructie

Differentiëren is te lerenBasisboek RTI   

4. Gebruik gerichte materialen

   

Als je weet hoe je moet differentiëren, is de volgende stap het juiste materiaal gebruiken. Bepaal duidelijk wat de noden van individuele leerlingen zijn, en wat je doelstellingen zijn. Dan kun je materiaal op maat gaan selecteren.

Meer weten?

Rekenproblemen in het eerste leerjaar? De ene leerling ga je aan het werk zetten met ‘Telbox’, de andere met ‘Alle een(d)tjes’, weer andere leerlingen met ‘Ik reken weer mee’. Zoek welk materiaal waarvoor dient en ga aan de slag!

 

TelboxAlle een(d)tjes   Ik reken weer mee!

5. Zorg voor bijscholing

   

Er zijn heel wat manieren om te professionaliseren, op elk niveau. Een leerkracht die een vorming volgt over doelgericht remediëren of coöperatieve werkvormen zal de theorie nog beter in de praktijk leren toepassen. En schoolleiders die vorming volgen over de meeste actuele ontwikkelingen in de onderwijswetenschap, zullen hun school beter kunnen wapenen tegen de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Meer weten?

Denk aan een vorming als

Je ontdekt het volledige aanbod van Onderwijs-Service hier.

Tot slot...

  • Vraag een Abimo vertegenwoordiger op school
    Onze vertegenwoordiger toont je, geheel vrijblijvend, na afspraak een selectie uit ons fonds.
    Bijvoorbeeld de materialen uit deze nieuwsbrief.
    Contacteer Jef Goedemé - jef.goedeme@abimo.net
  • Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega!

  • Wens je deze nieuwsbrief liever niet meer te ontvangen?

 

Abimo Uitgeverij

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas
tel 03 760 31 00, fax 03 760 31 09

 

Abimo op Facebook

Website: www.abimo.net