Is deze mail niet leesbaar? Klik dan hier.
Abimo - denk verder
Abimo Uitgeverij

De toetsperiode komt weer dichterbij. Werkt jouw school met de nieuwe AVI-toetsen? Heeft jouw school meerdere genormeerde toetsen van Cito? Of ben je op zoek naar goede toetsinstrumenten voor kleuters? In deze nieuwsbrief lichten we de 3 belangrijkste criteria uit als je werkt met de genormeerde toetsen van Cito. Daarnaast geven we ook antwoord op de 3 meest gestelde vragen rond deze toetsen.

Regel 1

   

Weet wat je meet

De toetsen van Cito zijn methode-onafhankelijk en genormeerd. Ze tonen je niet alleen de leerlingen die wat zwakker zijn, maar ook de leerlingen die wat sterker zijn. Deze toetsen bevatten dus naast opgaven voor elk gemiddeld kind, ook makkelijkere en moeilijkere opgaven.

 

Toetsen is als verspringen
Het is te vergelijken met het verspringen in een zandbak. Als de bak maar een halve meter lang is, en het kind springt erover heen, dan weet je niet hoeveel verder het kan springen. Maak je een langere bak, dan zullen de meeste kinderen het einde van de bak niet halen, maar dat is ook niet de bedoeling: zo weet je perfect wat elke leerling wel en niet aankan.

 

Regel 2

   

Werk met de vaardigheidsscores

Een vaardigheidsscore is een absolute waarde (letterlijk: een getal op een schaal) die aantoont hoe vaardig de leerling juist is. Dit in tegenstelling tot een gewone toetsscore, die geen rekening houdt met hoe moeilijk of makkelijk een toets juist was. Het werken met vaardigheidsscores biedt dan ook enkele belangrijke voordelen:

 • De scores zijn eenvoudig én eenduidig: als een leerling een hogere score heeft, wil dat zeggen dat de leerling vaardiger is geworden.
 • De scores bieden een fijne maat: ze registreren ook geringe verbetering.
 • De scores zorgen dat je leerlingen kunt volgen: je ziet in absolute waarden hoe ze vooruit gaan en je kunt voor elke leerling de hele schoolloopbaan visueel in kaart brengen (zie afbeelding).

Naast een vaardigheidsscore geeft de toetsmap ook een vaardigheidszone mee (I t.e.m. V of A t.e.m. E). De zone geeft aan of het toetsresultaat sterk of zwak is ten opzichte van leeftijdsgenoten.

 

Regel 3

   

Gebruik de resultaten om je onderwijs te verbeteren

De vaardigheidsscores en de normering maken het mogelijk het onderwijsniveau op jouw school in kaart te brengen, en vervolgens in te grijpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Gebruik deze toetsen dus niet gewoon als ‘cijfertje op het rapport’. Uiteindelijk helpen goede genormeerde toetsen om

 • individuele leerlingen beter te begeleiden,
 • een goed zicht te hebben op de samenstelling van een klasgroep,
 • een beeld te krijgen van het onderwijs op jouw school.

 

FAQ 1 - Op papier of digitaal?

   

De meeste toetsen van Cito kun je integraal op papier afnemen en verwerken.
Alle toetsen kunnen daarnaast ook met het Computerprogramma LOVS verwerkt worden. Het programma berekent dan zelf de vaardigheidsscores en -zones, en genereert diverse rapporten met 1 druk op de knop. Je hoeft het Computerprogramma niet te gebruiken, maar het bespaart tijd en geeft meer mogelijkheden in analyse. Bovendien heb je naast de basiskosten geen extra kosten voor een grote leerlingenpopulatie, het gebruik van meerdere toetsen of intensief gebruik. Meer informatie over het Computerprogramma vind je op www.abimo.net/lovs.

Een aantal toetsen kunnen ook digitaal afgenomen worden: de leerlingen maken de toetsen dan achter de computer in plaats van met een papieren boekje. Andere toetsen kunnen dan weer énkel digitaal afgenomen worden. Je vindt het volledige overzicht hiervan in de folder Cito-toetsen, die je kunt aanvragen via klantendienst@abimo.net.

 

FAQ 2 - Welke toetsen zijn er?

   

 

FAQ 3 - Waar vind ik meer informatie over de genormeerde toetsen?

   

Cito-folder

Deze folder geeft meer toelichting over het toetsen met Cito, en biedt een overzicht van alle beschikbare toetsen. Deze folder kun je aanvragen via klantendienst@abimo.net.

Ouderfolder AVI-lezen

Een handige folder die je als school aan ouders kunt aanbieden. De folder bevat een beknopte uitleg over het AVI-systeem en biedt handvatten om de uitslag van toetsen naar ouders te communiceren. Per leerling kan er een gratis ouderfolder aangevraagd worden via klantendienst@abimo.net.

Uitleg op jouw school

Onze vertegenwoordiger kan bij jou op school langskomen om de verschillende toetsen toe te lichten. Mail hiervoor naar jef.goedeme@abimo.net.

Nascholingen op locatie

Dit schooljaar zijn er nog enkele nascholingen rond deze toetsen.
Klik hier voor het volledige aanbod nascholingen voor volgend schooljaar.

Inschrijven kan via info@onderwijsservice.be.

 • NIEUW: Dag van de toetsen, bij jou in de buurt

 • Het leerproces van kleuters in kaart

 • NIEUW: Stap voor stap doorheen genormeerde toetsen voor kleuters

 • De nieuwe AVI-procedure: een introductie

 • NIEUW: Stap voor stap doorheen de nieuwe AVI-procedure

 • NIEUW: AVI/DMT voor logopedisten en zorgleerkrachten

 • NIEUW: Stap voor stap doorheen de genormeerde toetsen begrijpend lezen

 • De digitale verwerking van de Cito-toetsen: de basis

 • NIEUW: De digitale verwerking van de Cito-toetsen: voor gevorderden

 

Nascholingen bij jou op school

Met een teamgerichte nascholing neem je je hele team mee op sleeptouw doorheen het toetsen met Cito. Voor de nieuwe toetsen Technisch Lezen (AVI), de toetsen Begrijpend Lezen en het Computerprogramma LOVS kun je een standaard nascholing aanvragen. Daarnaast is het ook mogelijk om een nascholing op maat te laten samenstellen.
Voor meer informatie omtrent de nascholingen kun je altijd mailen naar info@onderwijsservice.be.

 

Tot slot...

 • Vraag een Abimo vertegenwoordiger op school
  Onze vertegenwoordiger toont je na afspraak een selectie uit ons fonds.
  Bijvoorbeeld de materialen uit deze nieuwsbrief.
  Contacteer Jef Goedemé - jef.goedeme@abimo.net

 • Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega!

 

Abimo Uitgeverij

Abimo Educatief

Abimo op Facebook

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas
tel 03 760 31 00, fax 03 760 31 09

Website: www.abimo.net