Is deze mail niet leesbaar? Klik dan hier.
Abimo Uitgeverij - Zorg

Dank u juf, ik reken weer mee!

Meer dan eens lopen leerlingen  vast in hun rekenproces. Als (zorg)leerkracht of logopedist weet je het snel:  ‘Het rekenen gaat niet meer.. Hij kan niet meer mee… Zij telt nog altijd op haar vingers…’

Maar als je weet dat een leerling is vastgelopen, waar is dat dan juist gebeurd? En vervolgens: hoe kun je hem of haar gericht helpen? In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op twee uitgaven die je hierbij kunnen ondersteunen, en geven we nog een heleboel tips voor andere uitgaven en methodieken.

 

In deze nieuwsbrief:

 1. Ik reken weer mee
 2. Alle een(d)tjes zwemmen in het water
 3. Nog meer reken-inspiratie
 4. Nascholingen rond zorg

NIET TE MISSEN: Week rond talenten bij kinderen met een etiket

Ik reken weer mee

 

‘Ik reken weer mee’ kan eenvoudig ingezet worden naast elke rekenmethode. Het pakket helpt je om in kleine deelstappen het volledige leerproces van een leerling, leerlingengroep of klas onder de loep te nemen en aan te pakken.

 

Je krijgt meteen per deelstap een rijke en doelgerichte remediëring dankzij  gevarieerde visualiseringen en oefenvormen, en dit voor alle rekenvaardigheden. Elk rekenonderdeel wordt overzichtelijk in een verticale en horizontale leerlijn uitgewerkt. Hierdoor kun je per kind een precieze analyse maken voor alle leerinhouden doorheen het eerste en tweede leerjaar. 

 

Met ‘Ik reken weer mee’ ga je stap voor stap te werk:

Stap 1:
aan de hand van diagnosebladen kun je problemen opsporen.

Stap 2:
met de doe-bladen of handelingsbladen, die concrete opdracht bevatten, test je de rekenvaardigheden.

Stap 3:
met behulp van de werkbladen worden de verschillende rekenvaardigheden aangeleerd en ingeoefend met tekeningen, getalvoorstellingen, getalbeelden, honderdvelden, positietabellen.

Stap 4:
met de toetsbladen kun je het leer- en oefeneffect van de instructie en de leerhulp toetsen.

     

Ontdek het rijke aanbod aan voorstellingswijzen:

 

Rekenen tot 10 (1ste leerjaar)

Rekenen tot 10

 

Rekenen tot 20 (1ste leerjaar - 2de leerjaar)

Rekenen tot 20

 

Rekenen tot 100 (2de leerjaar)

Rekenen tot 100

Reactie van een leerkracht
 
 

Alle een(d)tjes zwemmen in het water

   

Alle een(d)tjes zwemmen in het waterLeren optellen en aftrekken tot tien doe je niet in 1, 2, 10. In ‘Alle een(d)tjes zwemmen in het water’ ga je stap voor stap te werk om dit huzarenklusje te klaren. Je oefent niet alleen schriftelijk via heel gevarieerde opdrachten, maar laat de leerlingen ook bewerkingen hardop verwoorden. De focus ligt hier op het aanleren van de juiste rekentaal, waar leerlingen nogal eens durven op vastlopen. Bij elke oefening vind je in het werkboek de geschreven verwoording terug op niveau van de leerlingen.   

In dit heel praktische rekenwerkboekje worden leerlingen gestimuleerd de optellingen en aftrekkingen en splitsingen tot 10 te automatiseren via rekenvensters (kwadraatbeelden) en rekenstroken (getalbeelden met vijfstructuur), getallenkaartjes, schema’s, rekenkaartjes en rekendenkdozen. Dat doen ze stap voor stap: eerst door oefeningen met het getal 1, dan door oefeningen met het getal 2,…

Wanneer gebruik je dit boekje?

 • In een zorgcontext, in buitengewoon onderwijs en bij individuele werksessies met kinderen
 • Als oefenmateriaal in het 1ste leerjaar
 • Als differentiatiemateriaal in het 1ste leerjaar en het 2de leerjaar
 • Bij instromende anderstalige leerlingen in het 2de leerjaar

Binnenkort ook verkrijgbaar:

De tafels in kleurDeze methodiek biedt een duideljk antwoord op het systematisch en versneld automatiseren van de tafels. Er wordt breed en grondig geoefend aan de hand van het werkboek, de gekleurde rekenstaafjes en de rekenlat. Zo wordt de brug gelegd van het concrete naar het schematische en het abstracte. Een enorme steun klassikaal, en onmisbaar bij remediëring.

 

 
 
 

Nog meer reken-inspiratie

 
 

Vraagstaarten en rekenverhalen   Rekenwereld   Omgaan met verschillen in rekenonderwijs   Omgaan met zwakke rekenaars

 

De dyscalculie survivalgids   Mijn blakboek   Rekensprint Start   werkboekje getalbegrip en splitsen

Niet te missen!

 

Week rond talenten bij kinderen met een label (19-25 oktober)

Kinderen krijgen steeds vaker een label opgeplakt: AD(H)D, autismespectrum, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ... Tijdens deze studieweek wordt gepleit voor nog meer labels: labels die hun talenten en dat waar ze wel goed in zijn benoemen. Talent als label dus!

Meer informatie vind je op www.abimo.net/agenda.

Nascholingen rond zorg

Individuele nascholingen

 

Teamgerichte nascholingen

 
 

Inschrijvingen en inlichtingen: www.onderwijsservice.be

 
 

Tot slot...

 • De zorgcatalogus is weer leverbaar!
  Wil je een exemplaar ontvangen? Mail naar klantendienst@abimo.net.
 • Vraag een Abimo vertegenwoordiger op school
  Onze vertegenwoordiger toont je na afspraak een selectie uit ons fonds.
  Bijvoorbeeld de materialen uit deze nieuwsbrief.
  Contacteer Jef Goedemé - jef.goedeme@abimo.net

 • Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega!

 • Wens je deze nieuwsbrief liever niet meer te ontvangen?

 

Abimo Uitgeverij

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas
tel 03 760 31 00, fax 03 760 31 09

 

Abimo op Facebook

Website: www.abimo.net