Is deze mail niet leesbaar? Klik dan hier.
Abimo Uitgeverij - Zorg

Pesten, (g)een zorg voor jou?

Deze week was het opnieuw in het nieuws: 25% van de jongeren wordt geconfronteerd met cyberpesten. Maar pesten aanpakken, hoe begin je eraan? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Deze nieuwsbrief gaat dieper in op de nieuwe uitgave ‘STerK’, een basisuitgave om te werken aan een positief school-, team- en klasklimaat. Met de young adult-roman ‘Banga slet’ kun je dan weer gericht aan de slag om het thema van pesten bij jongeren bespreekbaar te maken.

In deze nieuwsbrief:

 1. STerK
 2. Banga Slet
 3. Nog meer uitgaven rond pesten
 4. Nascholingen

NIET TE MISSEN: Studiedag gedragstherapie

STerK

 

STerK

 

Het doel van ‘STerK’ is om het leef- en leerklimaat op school te bevorderen en het welbevinden van elke leerling, leerkracht en betrokken partner te verankeren. Zo krijgen pesterijen minder kans. Deze positief gerichte aanpak vertrekt vanuit de doelstelling om de drie belangrijkste interne schoolgroepen te verbinden: de school, het team en de klas.

Een STerKe school

In de visie van ‘STerK’ bezit elke school een aantal fundamenten, bouwstenen en verbindingselementen die haar tot een geheel smeden. Stap voor stap worden deze elementen aan de hand van praktijkvoorbeelden geïllustreerd, grondig theoretisch uitgediept en aan praktische acties gekoppeld. Een STerKe school laat zich uitdagen door deze inzichten, gaat ermee aan de slag, en past ze gaandeweg aan haar eigen context aan.

Een STerK team

Achter elke STerKe school staat een STerK team. Samen helpen de teamleden kinderen en jongeren op te voeden tot sociaal vaardige, evenwichtige en veerkrachtige volwassenen. Daarbij kan het team gebruiken maken van het stappenplan in ‘STerK’, dat bestaat uit vier etappes:

1. Ontdekken: wat is er al goed op school?
2. Dromen: wat zou er beter kunnen?
3. Ontwerpen: wat gaan we doen om te veranderen?
4. Bouwen: wat is het effect van onze acties?

Per etappe worden concrete werkvormen aangereikt om in het team mee te werken.

Een STerKe klas

Elke STerKe klas heeft haar eigenheid. Op dit niveau werken leerlingen en leerkrachten samen, respecteren ze elkaars verschillen en zijn ze zich bewust van de eigen kwaliteiten, vaardigheden, talenten en interesses. Aan de hand van hetzelfde stappenplan, dit maal op klasniveau, gaan de leerlingen aan de slag. Ook hier horen concrete, direct inzetbare werkvormen bij.

 

Dankzij de handreikingen en stappenplannen van STerK veranker je het welbevinden, versterk je de draagkracht en organiseer je projecten die het welbevinden stimuleren, precies op maat van jouw school, team en/of klas.

Banga slet

   

Banga slet

 

 

Het jeugdboek Banga slet (12+) is in de eerste plaats een meeslepend en herkenbaar verhaal over (cyber)pesten. Wie dieper graaft, zal ontdekken dat de methode No Blame (een niet-bestraffende methode om met pestsituaties om te gaan) aan de grondslag ligt van dit boek. Dit boek, met nawoord van pestdeskundige Gie Deboutte, kan dan ook handreikingen bieden om in de klas het gesprek over pesten aan te gaan.

Nog meer uitgaven rond pesten

 

Pesten stoppen stap voor stap   van pesten naar samenwerken   Coole kikkers   

 

Haal de Grrr uit agressie   Alleen lukt het niet   Een schreeuw om hulp   

Niet te missen:
studiedag gedragstherapie op 6 december 2013

 

Een studiedag waarbij gedrag vanuit verschillende therapeutische invalshoeken bekeken en besproken wordt. Aan de hand van boeiende lezingen passeren heel wat toonaangevende sprekers de revue.
Meer informatie vind je in onze agenda!

Nascholingen

 
 
 

Inschrijvingen en inlichtingen: www.onderwijsservice.be

 
 

Tot slot...

 • Heb je onze zorgcatalogus nog niet ontvangen?
  Mail naar klantendienst@abimo.net.
 • Vraag een Abimo vertegenwoordiger op school
  Onze vertegenwoordiger toont je na afspraak een selectie uit ons fonds.
  Bijvoorbeeld de materialen uit deze nieuwsbrief.
  Contacteer Jef Goedemé - jef.goedeme@abimo.net
 • Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega!

 • Wens je deze nieuwsbrief liever niet meer te ontvangen?

 

Abimo Uitgeverij

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas
tel 03 760 31 00, fax 03 760 31 09

 

Abimo op Facebook

Website: www.abimo.net