Is deze mail niet leesbaar? Klik dan hier.
Nieuwsbrief Abimo Uitgeverij

De zon breekt door en de vakantie hangt in de lucht. Eindelijk tijd om bij te lezen en inspiratie op te doen voor het volgende schooljaar. Met de gevarieerde, praktijkgerichte naslagwerken uit deze nieuwsbrief krijg je gegarandeerd frisse ideeën, nieuwe invalshoeken en handenvol inspiratie.


ACTIE!

Bij een bestelling van twee of meer uitgaven uit deze nieuwsbrief, krijg je 10% korting! Deze actie is geldig tot en met 1 juli 2013. Vermeld bij je bestelling duidelijk de code ‘actie nieuwsbrief’ en de korting wordt bij het opsturen van de boeken en de factuur verrekend. Opgelet: korting enkel geldig vanaf 2 uitgaven uit deze nieuwsbrief, enkel op uitgaven uit deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief:

 • Nieuws voor de kleuterschool
 • Nieuws voor de lagere school
 • Nieuws voor logopedie en zorg
 • Nascholingen

Elke uitgave voor jouw doelgroep is kort voorgesteld. Klik op de cover en je krijgt alle info!

Nieuws voor de kleuterschool

     
     

Jonge kinderen, grote onderzoekers

Jonge kinderen, grote onderzoekers

De onderzoekende houding ontwikkelen en stimuleren

Ieder kind bekijkt de wereld vol verwondering en nieuwsgierigheid. Deze vaardigheid maakt van hen grote onderzoekers en vraagt om onderwijs dat inspeelt op deze natuurlijke nieuwsgierigheid. De uitdaging van onderwijs dat een onderzoekende houding bij jonge kinderen verder ontwikkelt en stimuleert is dan ook het uitgangspunt van dit boek. In dit boek komt de onderzoekende houding aan bod, de rol van de leraar, onderwijs dat zich richt op de onderzoekende houding, een nascholingstraject voor de leraar en tools die een hulpmiddel kunnen zijn.

 


Na de pauze

Na de pauze

Spelen met drama, beweging en muziek

Met ‘Na de pauze’ biedt auteur Kris Flameng een breed aanbod aan drama-activiteiten waaruit je als begeleider kunt putten om aan de slag te gaan. Naast de nodige achtergrondinformatie bevat dit boek een waaier aan dramaoefeningen, ideeën, spellen, tips, schema’s, teksten, verhalen, muzikale uitwerkingen, bewegingselementen… Ook op de cd staan liedjes, muziekfragmenten en andere geluiden ter ondersteuning van activiteiten. Een inspiratiebron voor kleuterjuffen, voor leraren uit het basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs of voor begeleiders van jeugdclubs en jeugdbewegingen.

 


Zorg voor kleuters

Zorg voor kleuters

Bewust planmatig handelen binnen de kleuterklas

De leerkracht speelt vanzelfsprekend in de ontwikkeling van het jonge kind een belangrijke rol, die nog groter wordt op het moment dat de ontwikkeling stagneert. Goed en eenduidig voorbeeldgedrag (in taal en handelen) draagt sowieso bij tot groei, maar de invloed van complimenten en bekrachtigen helpt het kind bovendien zich bewust te worden van zijn eigen aandeel in het succes.
Met dit als uitgangspunt komen onder andere de volgende onderwerpen in dit boek aan de orde: reflectie en bewustwording, aanleren van regels en routines, bekrachtigen en belonen, werken aan gedragsverandering, het gesprek als interventiemiddel, spelontwikkeling en werkhouding.
Dit boek helpt om belangrijke stappen te nemen die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jongste kinderen in het onderwijs.


Nieuws voor de lagere school

     

SOS Conflict

SOS Conflict

Concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden

Hoe ga je op een constructieve manier met elkaars verschillen om?  Een boek vol praktische oefeningen, lesmateriaal en spelvormen.  Deze zijn bruikbaar voor al wie met kinderen en jongeren leeft en/of werkt. Na een korte uiteenzetting van het gedachtegoed rond conflictwerking, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en het leven, volgt een uitgebreid activiteitenpakket dat naar believen gebruikt kan worden.  Om de praktische toepasbaarheid te vergroten, werden vele concrete materialen op een bijhorende cd-rom gezet.               

 


Sherborne bewegingspedagogiek

Sherborne bewegingspedagogiek

Ontwikkelingsstimulerend bewegen

‘Sherborne Bewegingspedagogiek’ is een ontspannende bewegingsmethode ontwikkeld door de Britse lerares lichamelijke opvoeding en kinesitherapeute Veronica Sherborne. De bewegingspedagogiek streeft, naast de klassieke motorische en de cognitieve ontwikkeling, vooral doelstellingen op sociaal-emotioneel vlak na. Het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel en het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren staan daarbij centraal. Het boek wil zowel de ervaren als de onervaren Sherborne-begeleider prikkelen om de methode op diverse manieren uit te proberen.

 


Met talenten aan de slag

Met talenten aan de slag

Van theoretische basis tot concrete klaspraktijk

In dit boek exploreer je de verschillende facetten van talent en talentontwikkeling. In het eerste deel ga je op zoek naar je eigen talenten en vaardigheden, kortom naar je persoonlijk referentiekader. In het tweede deel gaan we op zoek naar de talenten van leerlingen; hoe zij leren, hoe zij problemen aanpakken, elk vanuit hun specifieke talentenpalet. In het derde deel staan we stil bij de onderwijspraktijk. We bekijken elk talent vanuit de verschillende gebieden en vakken en beschrijven daarbij telkens een concreet praktijkvoorbeeld. Bekijk ook onze talent-agenda’s en groeiboekjes.

 


Wat werkt in de klas

Wat werkt in de klas

Research in actie

Voor ieder in het onderwijs die echt wil weten welke didactische aanpak de ontwikkeling en leerprestaties van de leerlingen aantoonbaar verbetert, biedt dit boek zicht op research uitkomsten, overzichten en beschrijvingen van wat werkt. De auteurs zetten tientallen jaren wetenschappelijke informatie om in heldere actieplannen voor de praktijk. Er blijken 9 didactische strategieën te zijn die het leren van de leerling op hoger niveau brengen.
Van elk van deze strategieën wordt uitgelegd:

 • wat de essentie ervan is
 • welke principes belangrijk zijn voor het goed toepassen van de aanpak
 • met voorbeelden uit de praktijk en
 • schema's, indelingen, stappenplannen en andere hulpmiddelen om mensen uit het onderwijs te helpen de didactische strategieën direct toe te passen.

 

Nieuws voor logopedie en zorg

     
     

Leerlingen met een specifieke hulpvraag

Leerlingen met een specifieke hulpvraag

Achtergronden en tips voor de meest voorkomende hulpvragen

Leerkrachten en leerlingbegeleiders ervaren dat de hulpvragen van leerlingen in aantal en complexiteit toenemen. Dat houdt in dat er ook op dit vlak een steeds sterker appèl wordt gedaan op de deskundigheid en de begeleiding door onderwijsgevenden.
Omdat de diagnostiek rond leer- en gedragsproblematiek steeds fijnmaziger wordt, is het voor de leerkracht vaak lastig te beoordelen wat hij of zij met de hulpvraag van de leerling kan en moet doen. Deze uitgave is een handig bij-de-handboek voor alle mensen die werken in het onderwijs. In 26 overzichtelijk gestructureerde hoofdstukken worden de meest voorkomende specifieke hulpvragen van leerlingen kort en helder beschreven. Er worden ook praktische handelingsadviezen voorzien.

 


Effectief omgaan met zwakke rekenaars

Effectief omgaan met zwakke rekenaars

Toetsen op maat van ieder kind

Wanneer er ondanks goed rekenonderwijs toch rekenproblemen ontstaan, is het van belang tijdig de juiste maatregelen te nemen. Je krijgt in dit boek een realistische en praktische aanpak gepresenteerd om kinderen met rekenproblemen in het basisonderwijs effectief te begeleiden. Een aanpak die werkt!

 


Gedrag is meer dan je ziet

Gedrag is meer dan je ziet

Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen
en gedragsstoornissen

In het onderwijs worden leerkrachten steeds meer geconfronteerd met leerlingen die ‘uitdagend' of ‘ongepast' gedrag vertonen. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van risicovol, ontwrichtend gedrag.
Het is van groot belang dat leerkrachten beseffen dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan de leerling. In duidelijke taal, met sprekende praktijkvoorbeelden en voorzien van recente onderzoeksgegevens legt Willem de Jong bloot welke factoren een rol kunnen spelen.

Nascholingen van Onderwijs Service


Nieuwsgierig geworden naar meer?
Rond diverse uitgaven uit deze nieuwsbrief worden nascholingen georganiseerd.  

Inlichtingen en inschrijvingen: www.onderwijsservice.be

Tot slot...

 • Vraag een Abimovertegenwoordiger op school
  Onze vertegenwoordiger toont je na afspraak een selectie uit ons fonds.
  Bijvoorbeeld de materialen uit deze nieuwsbrief. Afspraken kunnen nog gemaakt worden tot vrijdag 12 juli en vanaf 18 augustus.
  Contacteer Jef Goedemé - jef@abimo.net

 • Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega!

 

Abimo Uitgeverij

Abimo Educatief

Abimo op Facebook

Uitgeverij Abimo

Abimo op Twitter

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas
tel 03 760 31 00, fax 03 760 31 09

Website: www.abimo.net