Is deze mail niet leesbaar? Klik dan hier.
Abimo - denk verder
Abimo - denk verder

Genormeerd toetsen anno 2014:
een transparante methode om de onderwijskwaliteit te verbeteren

 • Hoe weet je nu wat jouw leerlingen echt kunnen?
 • Hoe meet je dit op een wetenschappelijke, hedendaagse, betrouwbare en eenvoudige manier?
 • De Cito-toetsen bieden hier een antwoord op dankzij een absolute vaardigheidsmaat: de vaardigheidsscore. Hoe je hiermee werkt, ontdek je in deze nieuwsbrief.

Wat is een vaardigheidsscore?

Een vaardigheidsscore is een absolute waarde (letterlijk: een getal op een schaal) die aantoont hoe vaardig de leerling juist is. Dit in tegenstelling tot een gewone toetsscore, die geen rekening houdt met hoe moeilijk of makkelijk een toets juist was. Het werken met vaardigheidsscores biedt dan ook enkele belangrijke voordelen:

 • De scores zijn eenvoudig én eenduidig: als een leerling een hogere score heeft, wilt dat één op één zeggen dat de leerling vaardiger is geworden.
 • De scores bieden een fijne maat: ze registreren ook geringe verbetering.
 • De scores zorgen dat je leerlingen kunt volgen: je ziet in absolute waarden hoe ze vooruit gaan en je kunt voor de hele schoolloopbaan visueel in kaart brengen (zie afbeelding).

Naast een vaardigheidsscore geeft de toetsmap ook een vaardigheidszone mee (I t.e.m. V of A t.e.m. E). De zone geeft aan of het toetsresultaat sterk of zwak is ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Voorbeeld

Januari 2013
Teresa wordt getoetst op Begrijpend Lezen in het midden van het 2de leerjaar. Met een toetsscore van 38 wijst de toetsmap haar een vaardigheidsscore van 47 toe. Daarmee kan ze als relatief zwak bestempeld worden, want zo hoort ze bij de 40% slechtst scorende leerlingen van haar leeftijd (zone IV).

Mei 2013
Als Teresa op het einde van het 2de leerjaar opnieuw wordt getoetst op Begrijpend lezen, heeft ze een lagere toetsscore van 35. Voor deze moeilijkere toets komt dat volgens de toetsmap overeen met een hogere vaardigheidsscore, namelijk 54. Teresa is dus enkele stappen vooruitgegaan in haar vaardigheid. Ze scoort echter met deze vaardigheidsscore wel nog altijd in zone IV.

Januari 2014
Als Teresa nu in het midden van het 3de leerjaar een toetsscore van 32 heeft, krijgt ze een vaardigheidsscore van 62. Ze is nu dus iets minder snel vooruitgegaan. In mei 2014 krijgt ze echter een vaardigheidsscore van 72, waarmee ze relatief toch een stukje sneller vooruitgaat. Ze blijft daarbij wel steeds in zone IV scoren.

Wat doe je hiermee?

Goede genormeerde toetsen helpen om

 • individuele leerlingen beter te begeleiden,
 • een goed zicht te hebben op de samenstelling van een klasgroep, 
 • een beeld te krijgen van het onderwijs op jouw school.
  Cito-toetsen geven dan ook heel wat analysemogelijkheden op leerling-, klas- en schoolniveau. Uiteindelijk maken deze toetsen het mogelijk om het onderwijsniveau op jouw school in kaart te brengen, en vervolgens in te grijpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Op papier of digitaal?

De meeste toetsen van Cito kun je integraal op papier afnemen en verwerken.
Alle toetsen kunnen daarnaast ook met het Computerprogramma LOVS verwerkt worden. Het programma berekent dan zelf de vaardigheidsscores en -zones, en genereert diverse rapporten met 1 druk op de knop. Je hoeft het Computerprogramma niet te gebruiken, maar het bespaart tijd en geeft meer mogelijkheden in analyse. Bovendien heb je naast de basiskosten geen extra kosten voor een grote leerlingpopulatie, het gebruik van meerdere toetsen of intensief gebruik. Meer informatie over het Computerprogramma vind je op www.abimo.net/lovs.

Een aantal toetsen kunnen ook digitaal afgenomen worden: de leerlingen maken de toetsen dan achter de computer in plaats van met een papieren boekje. Andere toetsen kunnen dan weer énkel digitaal afgenomen worden.  Je vindt het volledige overzicht hiervan in de catalogus Cito-toetsen, die je kunt aanvragen via promotie@abimo.net.

Welke toetsen zijn er?

Ook voor zorgleerlingen en buitengewoon onderwijs

Van bepaalde toetsen zijn er aparte pakketten voor zorgleerlingen en buitengewoon onderwijs. Deze toetsen bevatten minder opgaven, zijn groter afgedrukt, clusteren de typen opgaven en werken nog gerichter op maat met meer afnamemomenten.

Meer informatie over de genormeerd toetsen

Cito-folder

Deze folder geeft meer toelichting over het toetsen met Cito, en biedt een overzicht van alle beschikbaar toetsen. Deze folder kun je aanvragen via promotie@abimo.net.

Ouderfolder AVI-lezen

Een handige folder die je als school aan ouders kunt aanbieden. De folder bevat een beknopte uitleg over het AVI-systeem en biedt handvatten om de uitslag van toetsen naar ouders te communiceren. Per leerling kan er een gratis ouderfolder aangevraagd worden via promotie@abimo.net.

Bibliotheekpakket

Het bibliotheekpakket bevat niet alleen leuk inkledingsmateriaal om de schoolbibliotheek op te fleuren, maar ook stickerboekjes en omzettingstabellen met het nieuwe AVI-systeem. Dit pakket kan je aanvragen via promotie@abimo.net.

Uitleg op jouw school

Onze vertegenwoordiger kan bij jou op school langskomen om te verschillende toetsen te tonen. Mail hiervoor naar jef.goedeme@abimo.net.

Nascholingen rond Cito

Daarnaast zijn er diverse nascholingen rond Cito op enkele vaste data en locaties:

Met een teamgerichte nascholing neem je je hele team mee op sleeptouw doorheen het toetsen met Cito. Voor de nieuwe toetsen Technisch Lezen (AVI), de toetsen Begrijpend Lezen en het Computerprogramma LOVS kun je een standaard nascholing aanvragen. Daarnaast is het ook mogelijk om een nascholing op maat te laten samenstellen.

Voor meer informatie omtrent de nascholing kan je altijd mailen naar info@onderwijservice.be.

Tot slot ...

 • Onze vertegenwoordiger toont je na afspraak een selectie uit ons fonds.
  Bijvoorbeeld de materialen uit deze nieuwsbrief. Contacteer Jef Goedemé
  jef.goedeme@abimo.net

 • Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega!

 

Abimo Uitgeverij

Abimo Educatief

Abimo op Facebook

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas
tel 03 760 31 00, fax 03 760 31 09

Website: www.abimo.net