Is deze mail niet leesbaar? Klik dan hier.
Abimo - denk verder
Abimo Uitgeverij

In deze nieuwsbrief:

 • Stippestappen 1 en 2
 • De LeerWijzers
 • Je huiswerk maken zonder ziek te worden
 • Zeg vaarwel tegen uitstel (en wel meteen)
 • Cito-toetsen Studievaardigheden en Zelfstandig leren
 • Andere uitgaven rond Leren leren
 • Nascholingen

Stippestappen 1 en 2

   
   

Stippestappen 2StippestappenKinderen een goede werk- en leerhouding aanleren, vormt de basisvoorwaarde om te komen tot ‘leren leren’.  Maar het aanleren van een goede werk- en leerhouding blijft een echt huzarenwerk. Hoe jonger de kinderen, hoe moeilijker en tijdrovend vaak voor een leerkracht. Stippestappen reikt een oplossing aan voor dit probleem, dankzij het aanbieden van een systematische training voor leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar.

Werk- en leerhouding

In het eerste deel van de map wordt ingezet op het verwerven van een correcte en snelle werk- en leerhouding. Het figuurtje Stippe gaat samen met de leerlingen op weg. Hij neemt de rol van de leerkracht even over en gidst de leerlingen doorheen dit volledige proces aan de hand van leuke verhaaltjes, activiteiten, tips voor de leerlingen en de leerkracht, kopieerbladen,…

 1. Stilzitten: waarom is het belangrijk om soms even stil te zitten? Met oefeningen zoals ‘zoek de wiebelaar’, ‘win de zit-stil medaille’,…
 2. Stil zijn: hoe krijg ik een grote groep stil of net dat ene kind? Met oefeningen zoals ‘de babbelkousmeter’, ‘het babbelslot’,..
 3. Vinger opsteken: hoe leer ik de kinderen hun beurt af te wachten? Met oefeningen zoals ‘de zere vinger’, ‘het lege blad’,… 
 4. Starten en stoppen: waarom is het nodig om soms even halt te houden? Met oefeningen zoals ‘de dirigent’, ‘doe het nu’,...

Stippestappenplan

Maar geen Stippe zonder Stappen. Het tweede deel van de map zet in op het Stippestappenplan.

 1. Wat moet ik doen?
 2. Hoe ga ik het doen?
 3. Ik doe het?
 4. Ik kijk na?

Aan de hand van deze stappen leren kinderen stap voor stap te werk te gaan, bij activiteiten, lessen, taken en opdrachten. Deze stappen worden geleidelijk aan aangeleerd en krijgen vulling dankzij heel concrete en praktische activiteiten: ‘de ritselboom’, ‘de snor’, ‘de grabbelzak’,…

 

De LeerWijzers

   
   

De eerste agenda’s voor het lager onderwijs die de vakoverschrijdende eindtermen van leren leren integreren

LeerWijzers

De LeerWijzers zijn méér dan gewone agenda’s. Ze ondersteunen het leren leren in een groeilijn van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Deze groeilijn legt o.a. volgende accenten:

 • Leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat hen helpt bij het leren.
 • Leerlingen leren hun taken te plannen. De structuur van het agendagedeelte is aangepast aan het leerjaar en biedt hiervoor de geschikte tools.
 • Leerlingen reflecteren door de vitamientjes ‘leren leren’ en het portfolio-gedeelte.

De LeerWijzers worden jaarlijks geactualiseerd: data zijn reeds ingevuld en de wekelijkse rubriek ‘Een blik op de wereld’ is helemaal up-to-date. In het schooljaar 2013-2014 is deze rubriek bijvoorbeeld uitgebreid met extra informatie over WO I.

 

Lach & Leer

   
   

Je huiswerk maken zonder ziek te worden

Je huiswerk maken zonder ziek te worden

Het maken van huiswerk en het leren van lessen is voor vele kinderen een heuse opdracht.
‘Hoe plan je je huiswerk en je lessen?’, ‘Waar maak je best je huiswerk?’, ‘Waarop let je bij het plannen van een langlopende taak?’ … Op deze en nog andere vragen biedt het boekje ‘Huiswerk maken zonder ziek te worden’ een antwoord.
Naast een tekst op kindermaat met vele tips, schema’s en tekeningen zijn ook tips voor ouders en voor leraren opgenomen.

   
   
   

Zeg vaarwel tegen uitstel

Zeg vaarwel tegen uitstel

Stapelt het werk zich steeds maar op? Kijk je aan tegen een berg to-do's en kun je er maar niet aan beginnen? Zoek je uitvluchten zoals: 'Mijn oma maakte de kachel aan met mijn rekenboek!' Kop op! Leer hoe je gemotiveerd wordt om iets af te werken. Leer de koe bij de horens vatten en zeg vaarwel tegen uitstel. En hou zo de zeurpieten op afstand!

   
   
   

Lach & Leer reeks

LACH & LEER is een reeks boekjes die gericht is naar de kinderen zelf. In deze reeks worden voor hen belangrijke onderwerpen op hun maat voorgesteld. Je kunt als leerkracht samen met het kind gericht aan de slag en werken aan cruciale studie-attitudes. Ontdek in het thema van leren leren ook ‘Organiseer jezelf’ en ‘Hadden dino’s ook al stress’, maar ook alle andere titels:

   
   
Organiseer jezelf   Grrr uit agressie   Hadden dino's ook al stress?   Gast
 
Broer en zus   Tot over je oren   Mediawijs   
 

Cito-toetsen Studievaardigheden en Zelfstandig leren

   
   

Studievaardigheden

 

Vaardigheden van ‘leren leren’ toetsen, hoe doe je dat? Met de Cito-toetsen kan je het beheersen van de basis-studievaardigheden objectief screenen.
Binnen de toetsen ‘Studievaardigheden’ (3de tot en met 6de leerjaar) staan volgende aspecten centraal: het samenvatten van teksten; informatie vinden; kaart lezen; schema’s, tabellen en grafieken interpreteren.

 

Zelfstandig leren en Werkstukken maken

 

De toetsen ‘Zelfstandig leren en Werkstukken maken’ valt in twee luiken uiteen. Bij ‘Zelfstandig leren’ (3de tot 6de leerjaar) ga je actief de studie- en werkmethode van je leerlingen verbeteren bij het bestuderen van zakelijke teksten. Het doel van de opdrachten in de map 'Werkstukken maken' (5de en 6de leerjaar), is het verbeteren van de werkwijze en het resultaat bij het maken van werkstukken, op basis van 6 stappen.

Meer uitgaven rond leren leren

     
     

Outside the box   Mindmappen   Leraren leren samen   Logli

Nascholingen van Onderwijs Service


Individuele nascholingen

Inlichtingen en inschrijvingen: www.onderwijsservice.be

Tot slot...

 • Onze vertegenwoordiger toont je na afspraak een selectie uit ons fonds.
  Bijvoorbeeld de materialen uit deze nieuwsbrief. Contacteer Jef Goedemé
  jef.goedeme@abimo.net

 • Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega!

 

Abimo Uitgeverij

Abimo Educatief

Abimo op Facebook

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas
tel 03 760 31 00, fax 03 760 31 09

Website: www.abimo.net